Taps amb vàlvula i sortida de gasos.

0

 

 

Taps amb vàlvula pera envasos de 10, 20 i 25 litres i membrana sortida de gasos 
en envasos de 500 ml 1, 2 i 5 Litres.

 

Sol·liciti més informació: