Aplicacions

En alimentació, automoció, cosmètica, química, detergència

Alimentació

Vins, olis, làctics, vinagres, salses i una gran varietat de productes alimentaris són envasats als nostres articles, sempre amb les màximes garanties.

Automoció

Lubricants, anticongelants, líquids de frens, netejavidres i tota mena de líquids del món del motor.

Cosmètica

Xampús, cremes, aigües oxigenades i diversos productes per a la higiene i la cura del cos.

 Química

Biocides, pesticides, àcids, clors, etc. Poden ser envasats gràcies a les nostres matèries primeres altament resistents a productes nocius.

 Detergència

Tensioactius, suavitzants, sabons, desengreixants i productes de neteja en general.