Política de Qualitat Virone

VIRONE és una PIME dedicada a la fabricació i comercialització d'envasos de plàstic de diverses capacitats per a multitud de sectors. Té les seves instal·lacions a Olesa de Montserrat des de 2007. Els objectius de VIRONE sempre han estat la satisfacció dels clients i la millora contínua de la gestió de l'empresa.

L'any 2019 s'ha implantat i certificat la norma ISO 9001:2015 DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, per evidenciar el compromís amb els nostres clients, treballadors, proveïdors i col·laboradors.

Coneixedors de l'impacte negatiu que pot tenir el mal ús dels plàstics, VIRONE centra la seva atenció en l'ús correcte de les seves matèries primeres plàstiques, esforçant-se a produir el mínim de residus en la seva fabricació, optimitzant els processos productius i recliclant totes les mermes del cicle productiu. Només s'utilitzen, com a matèria primera, plàstics reciclables i/o autoritzats per a l'alimentació. Recordem als nostres clients l'important que és, per preservar el medi ambient, no abandonar els envasos buits i dispositar-los als contenidors de reciclatge. L'ús responsable del plàstic representa un gran avantatge econòmic respecte d'altres materials utilitzats per contenir líquids.

La Política de Qualitat de VIRONE, d'acord amb la seva dimensió i organització, manifesta com a estratègia fonamental, el propòsit de controlar tots els processos de la gestió del negoci i millorar contíunament la seva eficàcia. La nostra Política d'Empresa es centra en:

  • L'orientació al client: Des de sempre, VIRONE, escolta, entén i respon a les necessitats i prioritats dels seus clients. Per això el nostre procés està basat en el conceptte de "JUST IN TIME", i en el compromís amb el respecte al medi ambient.
  • Oferir productes de qualitat: Oferim la màxima qualitat, a el millor preu possible, per mantenir un alt nivell de satisfacció dels nostres clients.
  • La planifiació i el control de tots els processos de l'Empresa: Especialment, es valora el procés relatiu als recursos humans. És desig de la Direcció que tot el personal de l'empresa es senti motivat i implicat en el procés de la millora contínua. També és important treballar amb les millors tecnologies disponibles.
  • El compliment legal: Es controlen i compleixen, en tot moment, els requisits legas aplicables a la nostra activitat.

Estem orgullosos del camí recorregut i creiem fermament que, com va dir Aristòtil: "L'excel·lència no és un acte sinó un hàbit". per això, seguirem treballant dur dia a dia.

La Direcció

Olesa de Montserrat 23 de juliol de 2019