1L. MARASCA

La nostra referència :
0100PETVEMAR
Material :         Polietilentereftalato (PET)
Pes:               51 gr. aprox.
Capacitat:       1000 ml.
Dimensions:
Alçada amb tap:  270 mm.
Costats: 75x75  mm.
Ø Interior boca: 21 mm.
Taps utilitzats:
Tap presió antirellenable 
Embalatge:.
Palets de 1560 unitats.
Disponivilitat:
Permanent.
Colors disponibles en Stock:
Verd